Overslaan en naar de inhoud gaan
Coronavirus (Covid-19) - Wat u moet weten

Coronavirus (Covid-19) - Wat u moet weten

 • BOUWFLASH

  De BouwFlash is het primaire communicatiekanaal waarmee de leden geïnformeerd worden over wat er te weten valt over de situatie die door het covid-19-virus is ontstaan. Hieronder volgt een overzicht van alle informatie die over dit onderwerp werd gecommuniceerd. Let er echter op dat de meest recente informatie slechts met enige vertraging mag worden opgenomen, aangezien de communicatie via de BouwFlash altijd voorrang krijgt. Het is daarom altijd nuttig om na te gaan of er een Flash werd gepubliceerd na de laatste update-datum van deze pagina.

 • RELANCEPLANNEN

  De bouw is bijzonder zwaar getroffen door de coronacrisis: de activiteiten in de sector zullen met 10% dalen, en dan nog enkel op voorwaarde dat de tweede jaarhelft opnieuw goed verloopt, en de verkoop van nieuwbouw is met de helft gedaald. Daarom heeft de Confederatie Bouw relanceplannen op tafel gelegd voor de federale en regionale regeringen. Centraal daarin een arsenaal aan maatregelen dat onze samenleving een hele stap vooruit laat zetten, namelijk via investeringen in nieuwbouw, renovatie, sloop en heropbouw, sociale huisvesting en openbare werken. Bedoeling is om het vertrouwen te herstellen en een klimaat te creëren zodat particulieren, bedrijven en overheden investeren in het duurzamer maken van woningen, gebouwen en infrastructuur.

 • FAQ

  We ontvangen heel wat vragen van bouwondernemingen over de concrete aanpak van deze crisis. Hieronder vatten we de antwoorden op de meest gestelde vragen voor u samen in enkele rubrieken

  Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij uw lokale Confederatie.

  Klik op de titel van elke rubriek (in groen) voor de antwoorden op alle vragen.

  Tijdelijke werkloosheid

  Voor tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis heeft de RVA een vereenvoudigde procedure uitgewerkt. Alle gevallen van tijdelijke werkloosheid die gelinkt zijn aan het coronavirus vallen onder het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

  •     Voor wie is de vereenvoudigde regeling van toepassing?
  •     Kan tijdelijke werkloosheid overmacht gecombineerd worden met voortzetting of hervatting van de activiteiten?
  •     Wat in geval van weerverlet?
  •     Wat indien de arbeidsprestaties geen volledige arbeidsdag in beslag nemen (bv. een dringende interventie van enkele uren)?
  •     Moeten mijn werknemers eerst hun overuren opnemen?
  •     Welke formaliteiten moeten vervuld worden om de werknemers tijdelijk werkloos te stellen?
  •     Moet ik documenten afleveren aan de werknemers?
  •     Moeten mijn werknemers bepaalde formaliteiten vervullen?
  •     Hebben al mijn werknemers recht op een uitkering?
  •     Hoeveel bedraagt de uitkering?
  •     Mag ik als werkgever zelf bijkomend nog een supplement toekennen?
  •     Wat indien de tijdelijke werkloosheid samenvalt met ziekte?
    
 • FAQ

  Uitvoeren van bouwactiviteiten tijdens de coronacrisis

  •     Welke activiteiten zijn toegestaan?
  •     Moet “social distancing” op elk moment nageleefd worden?
  •     Welke preventiemaatregelen nemen en hoe?
  •     Welke zijn de specifieke richtlijnen voor werken binnenshuis?
  •     Hoe zit het met de coactiviteit op de werven?
  •     Wat zijn de gevolgen van “social distancing” op het vervoer van en naar de werven?
  •     Zijn de lokalen van het bedrijf voor het publiek toegankelijk?
  •     Hoe zit het met het afhalen van bouwmaterialen?

  Veiligheid en gezondheid

  •     Welke preventiemaatregelen, vooral ook op het vlak van hygiëne en sanitair, moeten er worden nageleefd om het coronavirus te bestrijden?
  •     Moet ik mijn risicoanalyse aanpassen?
  •     Moet ik mijn personeel vooraf informeren en de nodige instructies bezorgen?

  Contracten

  •     Op welke vlakken heeft COVID-19 een impact bij de uitvoering van overeenkomsten?
  •     In het kader van COVID-19 wordt gesproken van ‘een onvoorziene omstandigheid’ en ‘overmacht’; waar gaat dit over ?
  •     Welke zijn de verschillende gevolgen in geval van overmacht en/of onvoorziene omstandigheid?
  •     Wat doe ik tav mijn opdrachtgever als ik me in een situatie van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden bevind en o.m. genoodzaakt ben mijn werf stil te leggen ?
  •     Wat doe ik tav mijn onderaannemers en leveranciers als ik me in een situatie van overmacht en/of onvoorzienbare omstandigheden bevind en o.m. genoodzaakt ben mijn werf stil te leggen?
  •     Wat doe ik als de werf geschorst wordt door de opdrachtgever?
  •     Hoe de schade voor alle partijen zoveel mogelijk beperken?
    
 • FAQ

  Arbeidsorganisatie

  •     Wat zijn de gevolgen van COVID-19 voor de jaarlijkse vakantie?
  •     Is een attest nodig om de verplaatsing naar en van het werk te verantwoorden?
  •     Kan mijn werknemer corona-ouderschapsverlof nemen?
  •     Mijn werknemer is ziek
  •     Mijn werknemer werd in quarantaine geplaatst
  •     Mijn werknemer wil thuis blijven omwille van gebrek aan opvang voor de kinderen
  •     Mijn werknemer zit geblokkeerd in het buitenland
  •     Mijn werknemer wil thuis blijven uit schrik voor besmetting
  •     Mijn werknemer wil thuis blijven omwille van gebrek aan opvang voor de kinderen
  •     Wat te doen met werven in de buurlanden?

  Erkenning

  •     Hoe momenteel een nieuw dossier of documenten overmaken aan de Erkenningscommissie?
  •     Wat indien ik voor mijn erkenningsdossier een beroep heb gedaan op de lokale confederatie?

  Steunmaatregelen

      Federaal

  •         Fiscale maatregelen
  •         Kunnen de betalingen aan de PDOK uitgesteld worden?
  •         Sociale maatregelen
  •         Bankmaatregelen

      Regionaal

  •         Hulp aan ondernemingen

      Gemeentelijk

      Europees

  Voortgezette opleiding / stagiaire duaal leren / leerjongen

  Milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning 

Constructiv

Media with text

Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij uw lokale Confederatie. Lijst hieronder.

Falls Sie weitere Fragen in Deutsch haben, können Sie diese gerne an marion.demol@confederationconstruction.be richten.